Prawo nieruchomości


Sprawy z zakresu prawa nieruchomości m.in.


1. Sprawy o zapłatę czynszu najmu.
2. Sprawy o eksmisję.
3. Podejmowanie czynności prawnych w imieniu wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.
4. Sprawy o zasiedzenie nieruchomości.
5. Analiza umów dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości.
6. Sporządzanie umów najmu, w tym najmu okazjonalnego.


Kancelaria prawna adwokat Aleksandry Pawlickiej zajmuje się sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa nieruchomości, do których zalicza się, m.in. sprawy o zapłatę czynszu, o eksmisję, sprawy o zasiedzeniu nieruchomości, sporządzaniem umów najmu bądź sprzedaży nieruchomości, ale także bieżącą obsługę wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Warszawa to prężnie rozwijające się miasto, dlatego sprawy dotyczące nieruchomości dotykają jej mieszkańców i inwestorów szczególnie często. Warto w takim przypadku powierzyć prowadzenie sprawy profesjonaliście. Adwokat Aleksandra Pawlicka posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw, gwarantując możliwie najpełniejszą ochronę prawną swoim Klientom.


Skontaktuj się z kancelarią