Bieżąca obsługa spółek i innych podmiotów gospodarczych

Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, m.in.


- doradztwo prawne w bieżącym prowadzeniu działalności
- sporządzanie umów
- sporządzanie opinii prawnych
- rejestracja i przekształcanie spółek
- zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji

Bieżąca obsługa prawna spółek i innych podmiotów gospodarczych jest jedną z działalności, którą zajmuje się Kancelaria Adwokacka adwokat Aleksandry Pawlickiej. Zapewniamy stałe doradztwo prawne w zależności od potrzeb Klienta - telefoniczne, drogą elektroniczną bądź w siedzibie przedsiębiorcy. W zakres naszych usług wchodzi m.in. tworzenie i opiniowanie umów, uczestnictwo w ewentualnych negocjacjach z kontrahentami, przygotowywanie opinii i analiz prawnych dotyczących prowadzenia działalności. Zapewniamy obsługę korporacyjną, która obejmuje przygotowywanie dokumentacji m.in. dotyczących zgromadzeń akcjonariuszy, zebrań wspólników czy podwyższania bądź obniżania kapitału zakładowego. Naszym klientom zapewniamy fachowe i profesjonalne doradztwo prawne w bieżącym prowadzeniu działalności oraz zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji. Na bieżąco monitorujemy wszystkie zmiany w prawie dotyczące przedmiotu działalności naszych Klientów.

Warszawa jest siedzibą Kancelarii, jednakże prowadzimy obsługę prawną na terenie całego województwa mazowieckiego.


Skontaktuj się z kancelarią